Comunicat de presa

Extinderea capacității de producție prin achiziția de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la KLAUS KRALLMAN SRL Bistrița.

KLAUS KRALLMANN PROD SRL, în calitate de beneficiar, derulează proiectul “Extinderea capacității de producție prin achiziția de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la KLAUS KRALLMAN SRL Bistrița“, cod SMIS 113741, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2, prioritatea de investiții 2.2.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu minim 40% până în anul 3 de operare a investiției;

Creșterea capacității competitive prin implementarea și certificarea a două noi sisteme de management (ISO 9001, SR CEN/TS 16555) până în anul 2020;

Creșterea productivității muncii cu minim 30% până în anul 3 de operare a investiției.

Valoarea totală a proiectului este de 5.894.768,99 lei, iar finanțarea nerambursabilă aferentă este de 3.492.593,00 lei.

Data începerii proiectului este 01.11.2016 iar data finalizării proiectului este 30.09.2020.

Klaus Krallmann SRL

Date de contact:
Nume persoană contact: Klaus Krallmann

Funcţie: Administrator/manager de proiect

Tel. 0744-600043; Fax: 0263-234203; E-mail: klaus@bn.rdsnet.ro