Despre Proiect

Extinderea capacității de producție prin achiziția de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la KLAUS KRALLMAN SRL Bistrița.
KLAUS KRALLMANN PROD SRL, în calitate de beneficiar, derulează proiectul “Extinderea capacității de producție prin achiziția de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la KLAUS KRALLMAN SRL Bistrița“, cod SMIS 113741, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2, prioritatea de investiții 2.2.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu minim 40% până în anul 3 de operare a investiției;

Creșterea capacității competitive prin implementarea și certificarea a două noi sisteme de management (ISO 9001, ISO 56002:2019) până în anul 2020;

Creșterea productivității muncii cu minim 30% până în anul 3 de operare a investiției.

 

Rezultatele urmărite sunt:

O capacitate de producție de înaltă productivitate pentru fabricarea de mașini de șlefuit lemn, extinsă, dotată cu tehnologii noi de fabricație, până în anul 2020.

Un sistem de management al calității și un sistem de management al inovării, implementate și certificate până în anul 2020, ca suport pentru creşterea intensivă a competitivităţii prin impulsionarea efortului de inovare şi cercetare.

Cifră de afaceri crescută cu minim 40% la finalul celui de-al treilea an de operare ca urmare a aplicării unei strategii de marketing adecvate (creare identitate, comunicare, promovare, distribuție, internaționalizare).

Valoarea totală a proiectului este de 5.894.768,99 lei, iar finanțarea nerambursabilă aferentă este de 3.492.593,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.968.704,05 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national este de 523.888,95 lei.

Data începerii proiectului este 01.11.2016 iar data finalizării proiectului este 30.09.2021.

 

Klaus Krallmann SRL

Date de contact:
Nume persoană contact: Klaus Krallmann
Funcţie: Administrator/manager de proiect
Tel. 0744-600043; Fax: 0263-234203; E-mail: klaus@bn.rdsnet.ro